Utstilling 15. august

Dommerfordeling Ranautstillingen

Gr. 1: Pirjo Aaltonen, Finland

Gr. 2: Markku Kipinä, Finland

Gr. 3: Per Iversen, Norge.

Gr. 5: Rony Doedijns, Nederland

Gr. 6/4: Per Iversen

Gr. 7: Per Iversen, Norge

Gr. 8: Aase Jakobsen, Norge

Gr. 9: Gunnar Nymann, Danmark.
Gr. 10: Per Iversen

Valper: Alle raser kan delta, også raser der voksne hunder ikke deltar. Dommere settes opp senere.

Det tas forbehold om dommerendring.

Reservedommere: Alle dommere er å anse som reservedommere for alle raser de er autorisert for, og det er således ikke anledning til å kreve refusjon av påmeldingsavgift ved dommerendring.

Påmeldingsfrist: ordinær og web: 26. juli 2021. Utsatt frist web: 2. august 2021 (uten ekstra gebyr!)

NB! Valper av raser der voksne hunder ikke kan delta: påmelding kan ikke gjøres på web. Send epost til kristinosmo@yahoo.no med påmeldingsinfo.

DOMMERENDRING: RONY DOEDIJNS HAR MELDT FRAFALL. HANS RASER VIL BLI DØMT AV NINA KARLSDOTTER FRA SVERIGE.